Меню

АБС с важни акценти за работата си и през 2022 в посока възраждане на българските села (СПИСЪК)

Асоциация на българските села (АБС) обявяваме основните направления, по които ще работим през настоящата 2022-а година. Някои от инициативите следват своята последователност и продължение от дейности в предходните години, като основните фокус цели са следните:

1. Разширяване на обхвата на изключително успешната през последните 2 години Менторска програма на АБС, по която съдействаме за заселването на млади семейства и хора в трудоспособна възраст, в българските села. По програмата вече са заселени много българи от градовете, както и изключително много завърнали се емигранти от Европа, САЩ и Канада. През 2022-а година планираме разширяване на мрежата от ментори-сътрудници в повече региони, особено в Южна България.

2. Внасяне на предложения към Централната власт, МЗ и общините за създаване на Национална програма за възстановяване на лекарските кабинети в селата. Особено актуална тема в контекста на реализиралите се кризисни ситуации във всички селски региони, особено след началото на пандемията през 2020 г. Реализация на разписаната от АБС програма за мобилни лекарски екипи с регулярен обход в по-отдалечените и слабо населени места.

3. Внасяне на предложения към Централната власт за Национална програма за възстановяване на училищата в селата с население над 250 души, вкл. либерализиране на режима за регистрация и лицензия на т.нар. алтернативни и зелени училища.

4. Предложения към МРРБ и общините за стратегическо и поетапно възстановяване на автобусния транспорт до селски региони с потенциал за развитие, чрез подобрени форми на субсидиране на транспортните линии.

5. През тази година ще продължим с дискусиите и предложенията към Централната власт за създаване на специализирана Селска полиция (проект на АБС, по който има голям интерес, организирани са няколко специализирани форума, идеята е силно подкрепена от кметовете на села, фермерите и масово от местното население заради битовата престъпност, щетите върху реколтата на стопаните и многобройните пътни инциденти в селата).  АБС разполага с разработена стратегия, бюджетиране и реализация на тази инициатива. Реализация на национална програма по изграждане на централизирано видео-наблюдение в селата, както и система за превенция на престъпността.

6. Инициативи за Законодателни промени за данъчни облекчения и улеснен достъп до финансиране, гарантирано от съответните фондове на държавата, за стартиране на нови фирми в селата - ангажирани с неземеделски дейности.

7. Инициатива за новата ПРСР 2023-2027 за спешна промяна в норматива за “селски регион” и “селска община”, което да позволи разширяване на териториалния обхват на реализацията на инвестиционни проекти. Към момента около 47% от селата са дискриминирани и са изключени от възможността за дейности по програмата.

8. Създаване на нова интерактивна карта с възможностите за инвестиции в селските региони, вкл. в предприятия, туризъм и аграрни дейности.

9. Съдействие в комуникацията между фермери, инвеститори, общини и МЗХГ за ефективно оползотворяване на общински имоти в селата и земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ).

10. Съставяне на публични предложения към МРРБ и общините за реализация на конкретни инфраструктурни проекти в селските региони, на база карта с потенциалните за развитие села в България и наличните положителни тенденции.

11. Осъществяване на информационни кампании в сферата на земеделието - за стимулиране късите вериги на доставки; насърчаване на фамилното и средно фермерство; увеличаване на конкурентоспособността и уменията на земеделските производители в сферата на маркетинга и добавената стойност към аграрната продукция;  намаляване на зависимостта от субсидии; продължаване на осведомяването за рисковете от употреба на забранени контрабандни пестициди, опасни агро-химикали и ГМО в земеделието; застъпничество и лобиране за реформа в сруктурата и механизмите за контрол на финансовите потоци в Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ) и Разплащателна агенция (РА), с цел намаляване на корупционните практики, ощетяващи реализацията на проекти в сферата на земеделието и развитието на селските региони.

12. Осъществяване на дарителски кампании в селата, свързани с уязвими групи, опазване на околната среда и грижа за неселскостопанските и диви животни.


За предложения, партньорства и консултации, можете да се свържете с нас на: info@selo.bg ; 0877 07 00 07