Меню

МИГ Сандански помага на селата Поленица и Склаве за нови сгради на читалищата

24.02.2021 г.
943
танас Стоянов,кмет на община Сандански. Към настоящия момент през 2021 г. Ще реализираме не един, а четири проекта, свързани с местната инициативна група Сандански. Два тях са свързани с обновление и реконструкция на читалищни сгради - едното е в село Поленица, а другата основна реконструкция на читалищната сграда в село Склаве, най-голямото село на територията на община Сандански. Същевременно с подкрепата към нашите читалища, съвместно и с подкрепата на местната инициативна група, община Сандански ще обнови и сградата на кметство в село Дебрене. Д-р Атанас Панчев, стоматолог град Сандански Пред местната инициативна група кандидатствахме с проект за 3 стоматологични стола с периферия, амалгам сепараторът, който дава възможност да се работи по-екологично с оглед незамърсяване на околната среда, специална аспирационна система със сепаратор, също имплантологичен сет и някои други по-малки неща за оборудване. Кандидатствайки с този проект, изпълнявайки го, ние имаме възможност да работим на европейско ниво, така че да бъдем предпочитани от нашите пациенти, да подобрим услугата, здравеопазването, и което е особено важно да задържим младите колеги в този град. Този проект ще ни даде възможност да повишим да повишим качеството на работа като едно от основните неща е разкриването на 3 нови работни места.