Меню

Подкрепа на местни инициативи в селата

Ежегодно Асоциация на българските села (АБС) организира тематични работни групи в различни области на България с цел решаване на актуални проблеми, основно в следните области:
 
  • лобиране за изпълнение на инфраструктурни проекти в селата
  • реализация, ефективност и мониторинг на евро проекти в селата
  • подобряване на средата на сигурност, вкл. в съвместни инициативи с полиция и частни охранителни фирми
  • осъществяване на кампании в подкрепа на изкупуване на земеделска продукция
  • инициативи за привличане на инвестиции в селата
  • организиране на обучителни семинари за селскостопанския сектор

За повече информация, пишете на: info@selo.bg 

0877 07 00 07 ; 0878 11 11 21 ; 0877 88 00 88