Меню

Асоциация на българските села (АБС)

Асоциация на българските села (АБС) / Association of Bulgarian Villages - ABV / е първата по рода си неправителствена организация в България, която вече 14 години представлява пред обществото и в чужбина възможностите за развитие на българските села.

Основните направления в дейностите на АБС:
 • привличане на инвестиции в селата
 • подобряване на местното самоуправление
 • осигуряване на медийно обезпечаване на горещи теми, касаещи селата
 • законодателни инициативи касаещи селското стопанство и регионалното развитие
 • стимулиране процесите на миграция към селата
 • подкрепа на инициативи за устойчиво биоземеделие
 • подкрепа за развитие на селски туризъм
 • подобряване средата на сигурност
 • подобряване на информационната осведоменост на фермерите чрез професионални агро новини
 • въвеждане на агроиновации в земеделските стопанства
 • разгръщане на Менторска програма за персонална подкрепа за заселване на село

За връзка с нас: info@selo.bg ; 0878 11 11 21 ; 0877 07 00 07

 

Подкрепа на местни инициативи в селата

Ежегодно Асоциация на българските села (АБС) организира тематични работни групи в различни области на България с цел решаване на актуални проблеми, основно в следните области:
 
 • лобиране за изпълнение на инфраструктурни проекти в селата
 • реализация, ефективност и мониторинг на евро проекти в селата
 • подобряване на средата на сигурност, вкл. в съвместни инициативи с полиция и частни охранителни фирми
 • осъществяване на кампании в подкрепа на изкупуване на земеделска продукция
 • инициативи за привличане на инвестиции в селата
 • организиране на обучителни семинари за селскостопанския сектор

За повече информация, пишете на: info@selo.bg 

0877 07 00 07 ; 0878 11 11 21 ; 0877 88 00 88