Меню

250 млн. EUR е европейския бюджет по програмата Училищен плод

03.09.2019 г.
1367
С началото на новата учебна година популярната схема за доставка в училищата на плодове, зеленчуци и мляко в ЕС ще се възобнови в страните от ЕС за 2019-2020 г.

Училищната схема на ЕС има за цел да насърчава здравословното хранене и балансираната диета чрез разпространение на плодове, зеленчуци и млечни продукти, като същевременно предлага образователни програми за селското стопанство и доброто хранене.

Над 20 милиона деца се възползваха от тази програма през учебната 2017-2018 година, което представлява 20% от децата в целия Европейски съюз.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган каза: „Приемането на навици за здравословно хранене от ранна възраст е важно. Благодарение на училищната схема на ЕС нашите млади граждани не само ще се радват на качествени европейски продукти, но и ще научат за храненето, селското стопанство, производството на храни и трудолюбието, което идва заедно с това. "

Всяка учебна година по схемата се отпускат общо 250 милиона евро. За 2019-2020 г. за плодове и зеленчуци са заделени 145 милиона евро, а за мляко и други млечни продукти - 105 милиона евро. Въпреки че участието в схемата е доброволно, всички държави-членки на ЕС избраха да участват или за раздел, или за цялата схема. Националните разпределения за държави от ЕС, участващи в схемата за тази учебна година, бяха одобрени и приети от Европейската комисия през март 2019 г. Държавите също могат да допълнят помощта на ЕС с национални средства.

Държавите-членки могат да вземат решение за начина на прилагане на схемата. Това включва вида на продуктите, които децата ще получават, или темата на въведените образователни мерки. Независимо от това, изборът на разпространяваните продукти трябва да се основава на здравословни и екологични съображения, сезонност, наличност и разнообразие.