Меню

село Игнатица

с. Игнатица, Общ. Мездра, Обл. Враца
645
Население 544

Землище 29,506 km²

Надм. височина 466 m

Пощ. код 3167

Тел. код 09122

Телефон на кметството: 0910 92101
Уеб сайт: Вижте тук
Имате по-актуална информация?
Игнатица е село във Врачанска област, Мездренска община с население 840 жители. Разположено е в североизточното подножие на Ржана планина, която е част от Западна Стара планина, при надморска височина 350 м., на дясното поречие на р. Искър, на 25 км. от гр.Мездра. 

Релефът е нископланински и среднопланински, доста пресечен, като в близост се разполагат следните по-известни за района била и върхове: Одаловска чука-474 м. надморска височина; Гръчка чукла-623 м.н.в.; Райкова чукла - 952 м.н.в.; вр. Шумер-1293 м.н.в. Има прокаран удобен път от селото до вр. Шумер и няколко туристически пътеки. 

Игнатица е отправен пункт за туризъм с маршрути към Ржана планина , за хижа "Лескова"-1455 м.н.в. и Врачанска планина на север с хижа "Пършевица"-1482 м.н.в. Има туристическа спалня. Свързва се чрез асфалтиран път при село Зверино с важния ж.п. и шосеен път през Искърския пролом от София за Видин. Има автобусни връзки с Мездра и Елисейна. 

На североизток от Игнатица се намира Черепишкия карстов район и Черепишкия манастир, свързани с историята на България преди и по време на турското робство, и интересни за научни и туристически посещения. 

Районът около Игнатица е сравнително богат на полезни изкопаеми - има находища на барит, графит и уран. Скалите са представени от старопланински линиаментни гранити и гранитоиди, и варовици.
Климатичните условия са умерено-континентални и отчасти планински. Средната юлска температура е около 20оС, средната януарска температура е 0оС. Годишните валежи са около 600-650 мм годишно. През лятото преобладават западните и северозападните ветрове, а през зимата - североизточните.
Почвените ресурси са представени от светло сиви и тъмносиви горски почви, а в по-високите части около селото-кафяви горски и планински ливадни почви. Билните заравнености са заети с пасища. Населението се занимава главно с овцевъдство, говедовъдство и овощарство. Отглеждат се лозя и овощия, а също и картофи в по-високите части на планината.
Горските ресурси са представени главно от широколистни видове-дъб, бук, габър, ясен. На отделни места в широколистните гори се открояват и изкуствени насаждения от иглолистни видове-бор, ела.
От населението 3% са на възраст до 7 години, 10% са от 7 до 18 години. В работоспособна възраст са около 53% от жителите на селото. Те работят предимно в "Елисейна"ЕАД и с. Зверино в "Завода за контакни елементи", и предприятието за въглени изделия, като металурзи, тъкачи, шивачки, монтьори, настройчици.
Преобладаващата част от жителите на с. Игнатица са със средно образование-41%, основно образование-38%, начално-13%, средно специално-6%, полувисше и висше по 1%.
Няма регистрирани земеделски кооперации в района на селото.
Работещите фирми са предимно с търговска дейност, има и една с производствена-фирма която произвежда качествени миещи препарати и пластмасови изделия.
 
Бъдещето на село Игнатица е в развитието на туризъм и високо-планинско екологично животновъдство.
 
Няма намерени къщи за гости в близост
Черепишки манастир Успение Богородично - село Лютиброд
Черепишки манастир Успение Богородично - село Лютиброд
Виж повече
Манастир Седемте престола - село Оселна
Манастир Седемте престола - село Оселна
Виж повече
Скални образувания Ритлите - село Лютиброд
Скални образувания Ритлите - село Лютиброд
Виж повече