Меню

село Долец

с. Долец, Общ. Попово, Обл. Търговище
1814
Население 63

Землище 10,873 km²

Надм. височина 360 m

Пощ. код 7858

Тел. код 060383
Имате по-актуална информация?
Селото е разположено в дол, на 300 – 500 м надморска височина на десния бряг на Буюк (биюк) дере (Голямата река). Намира се на 17 км на юг от Попово в полупланински район по пътя за град Антоново. Землището му граничи със селата Звезда, Априлово, Конак, Разделци и Берковски. Край селото тече река Голяма река (Буюк (биюк) дере), а край нея се намира хижа „Незабравка“, която не е действаща. Самото село е образувано от следните три махали – Горната махала, Долната махала и Партал махала.

В землището на селото се намират множество археологически обекти от различни епохи – селищни могили, надгробни могили и могилни некрополи, както и руините на две малки късноантични крепости.
По програма ФАР е изградена еко-пътека по поречието на Голямата река в посока на село Иванча.

Античната крепост, известна под името Буюк кале (Голямото кале), е изградена върху висок скален рид, силно издаден към коритото на река Голямата река (Буюк дере), течаща в посока на село Иванча. Обхваща площ между 5 и 7 дка.
Ваканционен Комплекс Стара речка
Комплекс Стара речка - с. Стара речка
Виж повече
Къща за гости „Ботаника“
Къща за гости Ботаника - с. Надарево
Виж повече
Крепост Ковачевско кале - село Ковачевец
Крепост Ковачевско кале - село Ковачевец
Виж повече