Меню

село Гьоврен

с. Гьоврен, Общ. Девин, Обл. Смолян
3363
Население 857

Землище 29,293 km²

Надм. височина 1386 m

Пощ. код 4811

Тел. код 030416

Телефон на кметството: 0879221590

Е-mail: gyovren@devin.bg
Facebook страница: Вижте от тук
Имате по-актуална информация?
Село Гьоврен е разположено в Западните Родопи по северния склон на Триградското карстово плато. То е съставно селище на Девинска община, отстоящо на 20км южно от общинския център. Намира се 1020м надморска височина. Населението на селото наброява 1043 жители. 

Селището съществува от времето на османското владичество. Според Българо-турската спогодба през 1886г. остава на турска територия. Върнато е на България по Букурещкия мирен договор през 1913г. По предание по тези места българите, водени от Гордьо войвода, водят 14-дневен бой с турците.
Село Гьоврен е типично планинско село, разположено върху стръмен скалист релеф. На запад от селото тече Триградска река, която се е врязала силно в мраморите на Родопите и на север от с.Триград образува красивото Триградско ждрело. 

За съхранение на биоразнообразието в землището на с.Гьоврен е създаден природен резерват “Казаните”, заемащ площ от 161 ха. Резерватът обхваща изключително стръмни терени, с наклон от 36 до 45 градуса, северозападно до североизточно изложение и надморска височина 950-1500м. Насажденията са съставени предимно от бяла ела, бял и черен бор, смърч и единично бук на възраст от 80 до 100г. с голяма пълнота и гъстота. Резерватът се обитава от сърни, диви кози, глухари и диви прасета.
Стръмните скали в местностите около селото са подходящи за скално катерене, съществуват благоприятни условия за делтапланеризъм, а наличието на голям брой пещери – част от които са благоустроени, а други не, е предпоставка за развитието на спелеотуризма. 

Местните родопчани са съхранили древни легенди, песни, традиции, обичаи и гостоприемство. Богатото историческо минало е създало едно неповторимо културно наследство в областта на музиката, танците, народните обичаи и бит. Традиционните за Родопите производства – ръчно тъкане на халища, козяци и торби на хоризонтален и вертикален стан, наследен от траки и славяни, ръчната изработка на бродирани терлици и чорапи с великолепни шарки и богати оранаменти все още се практикуват от местното население и са обект на възхищение и национална гордост. За съхранение на местния автентичен фолклор, съществен принос има читалище “Светлина”, към което функционира фолклорен танцов ансамбъл, който е пример за успешно съжителство между българското и турското музикално, танцово и песенно изкуство. 

В района на селото през летния период функционират две мандри, където се извършва отглеждане на овце, добив на мляко и преработката му в млечни продукти по технология съхранена през вековете. Посещавайки ги туриста може да се докосне до духа на отминалите времена и бита на нашите предци. 

Село Гьоврен е планинско село със съхранени традиции и занаяти, богато културно наследство и може да предложи атрактивен туристически продукт, както на вътрешния, така и на международния пазар.
Вила Алба - с. Момчиловци
Вила Алба - с. Момчиловци
Виж повече
vip
Къща за гости Джобен Рай
Къщи за гости Джобен рай
Виж повече
Вила Беевски 1
Вили Беевски - с. Гела
Виж повече
Скален феномен Слона - село Настан
Скален феномен Слона - село Настан
Виж повече
Римски мост - Кемера
Римски мост - Кемера
Виж повече
Буйновско ждрело - село Ягодина
Буйновско ждрело - село Ягодина
Виж повече
Скален феномен Чудните мостове - село Забърдо
Скален феномен Чудните мостове - село Забърдо
Виж повече
Архитектурен резерват - село Широка лъка
Архитектурен резерват - село Широка лъка
Виж повече