Меню

село Гарван

с. Гарван, Общ. Ситово, Обл. Силистра
1443
Население 348

Землище 33,388 km²

Надм. височина 13 m

Пощ. код 7589

Тел. код 08669

Телефони на кметството: (08669)2215, 0886592070

Е-mail: garvan@sitovo.bg
Facebook страница: Вижте от тук
Имате по-актуална информация?

Село Гарван датира, по официални документи, от 1620г., а сведения за най-старото население се съдържат в публикациите на Живка Въжарова-научен ръководител на дългогодишни проучвания и многогодишни археологически разкопки в землището на с. Гарван. Според изследванията, местността “Градището”, където е било селото, е ранносредновековно селище и укрепление от IV-VI век сл.Христа.

В момента в Гарван живеят постоянно 490 човека. Населението е предимно с етнически българи. Само 39 души са от ромски произход. Селото се намира на 40км.от областния център-Силистра, на 20 км. от общинския-село Ситово и на 4 км. от брега на р.Дунав.

Култура: От м.януари 1870 в селото съществува Народно Читалище "Димитър Иванов Полянов", което функционира и в настоящия момент. В своята 135 годишна история то е доказало себе си. През годините дейността на читалището се разширява и обогатява и достига своя връх , своя “Златен век”през 70 и 80 години на ХХ век, когато само самодейците в него наброяват над 100 човека, а самобитния народен оркестър от самоуки музиканти-/кавали, гъдулки, гайди, хармоники и тъпан/ наброява над 30 човека. /Днес те са само 3-ма./ Многото грамоти и медали, красящи стената на славата в читалището, записите по БНР и БНТ го доказват.

Екология: Защитената местност “Гарвански блата” е учредена със Заповед № РД – 1205/24.09.2003г. на МОСВ, разположена по поречието на река Дунав в землището на с.Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра. Тя представлява водно - блатен комплекс, включващ блатата Лющова, Момчила и Тоната, с площ 280 ха. Защитената местност е обявена с цел запазване на естествените местообитания на редки водоплаващи птици и редки растителни видове. Гарван е единствената влажна зона в България, където се размножават четирите вида гмурци, обитаващи нашата страна – голям, среден, малък и черноврат гмурец. В блатото за първи път у нас е установено гнездене на речния цвъркач. Наблюдават се колонии на белобрада рибарка и червена чапла – видове включени в Червената книга на Р България. Защитените и редки растения, които се срещат са бяла и жълта водна роза. Гарванските блата са естествена хранителна база за колониално гнездещите птици в Биосферен резервата “Сребърна” и най – вече за къдроглавия пеликан. 

Село.БГ благодари на Галя Иванова за изпратената информация!

Къща за гости При Доктора - с. Нова Черна
Къща за гости При Доктора - с. Нова Черна
Виж повече
Природен парк Русенски Лом
Природен парк Русенски Лом
Виж повече
Гложенски манастир Св.Георги Победоносец - село Гложене
Гложенски манастир - село Гложене
Виж повече
Архитектурен резерват - село Жеравна
Архитектурен резерват - село Жеравна
Виж повече
Архитектурен резерват - село Арбанаси
Архитектурен резерват - село Арбанаси
Виж повече
Архитектурен резерват - Боженци
Архитектурен резерват - Боженци
Виж повече
Марянски манастир Свето Преображение Господне - село Марян
Марянски манастир Свето Преображение Господне - село Марян
Виж повече