Меню

село Баните

с. Баните, Общ. Баните, Обл. Смолян
1948
Население 957

Землище 15,544 km²

Надм. височина 730 m

Пощ. код 4940

Тел. код 03025
Уеб сайт: Вижте тук
Имате по-актуална информация?
Село Баните, Смолянско, е балнеологичен курорт, разположен сред живописните склонове на Родопския масив на 750 м надморска височина по поречието на р. Малка Арда. Климатът е умерено континентален със средиземноморско влияние, смекчаващо зимните месеци, а подпланинското разположение освежава топлите лета. Това позволява целогодишно балнеолечение и високо ефективно балнеоклиматолечение. Минералната вода е хипертермална, слабо минерализирана, хидро-карбонатно-сулфатно-натриева и силициева, леко флуорна и с добри питейни качества. Съчетанието на природните дадености прави курорта особено подходящ за лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат от дегенеративен, възпалителен и обменен характер (остеоартрити с различна локализация, ревматоиден артрит, периартрити, подагрозен артрит). Успешно се повлияват и някои заболявания на периферната нервна система (хронични невралгии, радикулити, плексити) и др. 

Село Баните е  общински център на община Баните, която заема част от централния дял на Средните Родопи. Територията й е 299 кв.км с надморска височина в границите от 450 до 2001 м. Тя се нарежда на трето място по територия сред общините на Смолянска област. Граничи с общините Смолян, Лъки, Асеновград, Ардино, Мадан и Черноочене. В състава на общината влизат: общинският център с. Баните, 8 кметства - Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден, Стърница, Вишнево, Дрянка и Малка Арда и 11 села - Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново, Две тополи, Рибен дол, Планинско.

 На територията на община Баните функционират държавни, общински и частни фирми от отраслите промишленост, строителство, земеделие, горско стопанство, туризъм, търговия, транспорт, съобщения и др. Текстилната промишленост запазва относителния си дял в областта на икономиката на общината.  Механичен завод в с.Баните и цех в с.Загражден от системата на военно-промишления комплекс към ВМЗ ООД - гр.Сопот е приватизиран от РМД. Производствените му мощности ще се преструктурират за гражданско производство. "Бамос" ООД е българо-руско дружество със съдружници ВМЗ ООД - гр.Сопот, ММПО "Салют" - гр.Москва и "Металхим - холдинг" АД - гр.Сопот, специализирано предимно в производството на АГУ, детайли, възли и агрегати. 
"Минерал" ЕООД - с.Баните, с предмет на дейност добив и производство на строителни материали и извършване на строителство, водоснабдяване и др. 

Селско стопанство в село Баните е насочено предимно към отглеждане на традиционните за района земеделски култури: картофи, тютюн. Ограничени са площите, в които се отглежда фасул, овес, градински грах , домати , пипер, предимно за задоволяване нуждите на отделните домакинства. Произведената продукция е с по-висока себестойност и не е конкурентноспособна на пазара поради липсата на механизация и слабата сортова селекция. Горско стопанство Горско-техническите участъци в село Баните е съставно на държавно лесничейство в с. Славейно. Занимават се с поддържане, опазване и възстановяване на горския фонд, добив на дърва и дървен материал. Горите са естествен източник за доходи на населението - събиране на билки, гъби, горски плодове и др., за практикуване на спортен лов и риболов и за пешеходен туризъм. 

Състоянието на електроразпределителната мрежа е добро. За телевизионните ретранслатори има отделно изградени трансформатори. Съобщителна инфраструктура. Телефонизацията на общината почти е завършена. Всички по-големи села - Баните, Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден и близките до тях по-малки населени места - са телефонизирани и включени към националната съобщителна система, което дава възможност за автоматично телефонно избиране. 

Третокласният път от Баните до Смолян е най-добрата връзка на община Баните с областта и страната. Другите третокласни пътища, които се явяват продължение на пътя Белица - Загражден - Давидково - Баните и пътя Стоянов мост - Баните, се явяват основни и имат общообщинско значение, защото свързват общината с общините Асеновград, Ардино, Мадан и Лъки. Около 80% от пътищата са без трайна настилка. По-голямата част от всички асфалтирани пътища са само на запечатка и са силно амортизирани. мрежа. Има проектна готовност да се изградят канализационните мрежи на с.Баните. В Баните се изгражда главен събирателен колектор със средства на ПУДООС към МОСВ.

 На територията на общината има 1 средно общообразователно училище в с. Баните.

 Обект, който имат културна и историческа стойност  е старата баня в центъра на с. Баните.

 В село Баните има оздравително училище със 75 домуващи. реализиран е Проект "Ремонт на детска градина - с.Баните". Стойността на проекта е 19 000 лв. Проектът е одобрен за финансиране. Финансовото участие на общината е 10 224 лв. . 


Село.БГ благодари на Цветелина Колачева за изпратената информация!
Вила Алба - с. Момчиловци
Вила Алба - с. Момчиловци
Виж повече
vip
Къща за гости Джобен Рай
Къщи за гости Джобен рай
Виж повече
Вила Беевски 1
Вили Беевски - с. Гела
Виж повече
Римски мост - Кемера
Римски мост - Кемера
Виж повече
Буйновско ждрело - село Ягодина
Буйновско ждрело - село Ягодина
Виж повече
Скален феномен Слона - село Настан
Скален феномен Слона - село Настан
Виж повече
Скален феномен Чудните мостове - село Забърдо
Скален феномен Чудните мостове - село Забърдо
Виж повече
Архитектурен резерват - село Широка лъка
Архитектурен резерват - село Широка лъка
Виж повече