Търсене

проекти МЗХГ

Вижте всички публикации за проекти МЗХГ в портала на българските села - Село.БГ
 • МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово
  05.09.2020 г.
  1141
  МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово работи близо 15 години в подкрепа на местното развитие (ВИДЕО)
  С 9-ти епизод от поредицата “Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” ви срещаме с една от първите групи, създадени в България по подхода ЛИДЕР още преди влизането на...
  Виж повече
 • МИГ Лясковец-Стражица
  31.07.2020 г.
  864
  МИГ Лясковец-Стражица реализира успешно разнообразни проекти за местната общност (ВИДЕО)
  Мария Маринова е изпълнителен директор на Местната инициативна група - МИГ Лясковец- Стражица от 2009 г. - една от първите МИГ създадена в предходния програмен период по Програмата за развитие на селските...
  Виж повече