Търсене

почвено плодородие

Вижте всички публикации за почвено плодородие в портала на българските села - Село.БГ
 • почви
  03.02.2021 г.
  10352
  Европейската комисия започна консултации по нова стратегия за почвите в ЕС
  Европейската комисия стартира онлайн обществена консултация относно разработването на нова стратегия на ЕС за почвите. Това е последният от набор от обществени консултации за различни екосистеми, изпълняващи...
  Виж повече
 • пшеница
  06.10.2020 г.
  8657
  Промените в климата променят и технологиите в земеделското производство
  От няколко години природата загатва какво предстои като климатична динамика - хронифицираща се суша обхващаща различни региони и най-вече житницата на България - Добруджа . Дали тенденцията ще се запази и...
  Виж повече
 • почва
  23.09.2020 г.
  8573
  Загубата на биологично разнообразие изисква незабавни действия!
  Съветът на Европейския съюз упълномощи Комисията да одобри от името на Съюза „Ангажимента на лидерите към природата“, с което да изпрати единен сигнал за засилване на амбициите в световен мащаб по отношение...
  Виж повече
 • течен тор
  13.09.2020 г.
  9628
  Колко зърнопроизводители в България торят с течен тор? Какви са ползите (ВИДЕО)
  Има ли зърнопроизводители в България, които да са готови да приложат широко популярната в редица страни на запад - технология за вкарване на течен оборски тор в почвата? Това зависи основно от наличието...
  Виж повече
 • консервационно земеделие
  16.07.2020 г.
  10548
  Консервационно земеделие - обработки за запазване на почвеното плодородие (АНАЛИЗ)
  Консервационното земеделие е една от земеделските практики, които могат да допринесат за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Консервационната обработка цели...
  Виж повече
 • лавандула
  10.07.2020 г.
  8641
  ЕК пита гражданите: Как ОСП влияе на почвите, водите и биоразнообразието?
  Европейската комисия започна обществена консултация относно влиянието на общата селскостопанска политика (ОСП) върху природните ресурси , включително биоразнообразието , почвите и водите. Консултацията...
  Виж повече
 • земеделие
  04.06.2020 г.
  8803
  Агропрогноза за юни: Неустойчиво време, с чести валежи
  Неустойчиво време с чести валежи прогнозират агрометеоролозите от НИМХ за месец юни.  През повечето дни от първото и второто десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от...
  Виж повече
 • иновации
  19.05.2020 г.
  8933
  Зелената сделка - амбициозната идея за иновации, цифровизация и устойчиво земеделие 
  Проектопланът „ Зелена сделка пакет за възстановяване", който все още подлежи на промяна преди публикуването му, се фокусира върху цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и...
  Виж повече
 • почвено плодородие
  10.03.2020 г.
  9240
  Намалената употреба на пестициди е ключът към здравата почва (АНАЛИЗ)
  За земеделската наука е ясно, че пестицидите разрушават почвените биотични съобщества. Намалената употреба на химически пестициди вече е цел не само за науката и много земеделски производители, тя е фокус...
  Виж повече
 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7528
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Зелената архитектура в новата обща селскостопанска политика на Европа ще включва всички аспекти, които допринасят за околната среда и климата. От една страна са еко схемите по директните плащания (Първи...
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  25538
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Екологичните механизми, които земеделието може да използва под формата на кредит от Природата вече са изчерпани. Нужна е осъзната промяна към производство на чиста храна и към възстановяване на вече...
  Виж повече
 • трайни насаждения
  09.12.2019 г.
  5910
  Производители на плодове предлагат нови екo практики за ОСП след 2020 г
  Изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия да се подпомага като екологична практика в новата Обща селскостопанска политика. Това е едно от предложенията...
  Виж повече
 • no till
  07.12.2019 г.
  6210
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) по време на Кръгла...
  Виж повече
 • почвено плодородие
  04.11.2019 г.
  105496
  100 млн. тона плодородна почва се губят ежегодно, сочи проучване
  Над 100 млн. тона плодородна почва се губят ежегодно, изчезват над 25 млн. тона хумус, 4 млн. тона азот и 3,5 млн. тона фосфор. Това сочи проучване на Областния съюз на земеделските кооперации в Крайдунавска...
  Виж повече