Търсене

мярка Млад фермер

Вижте всички публикации за мярка Млад фермер в портала на българските села - Село.БГ
 • млад фермер
  26.11.2021 г.
  14780
  Започна приемът на проекти по мярка 6.1 за млади земеделски производители
  Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева,...
  Виж повече
 • Млад фермер
  16.11.2021 г.
  15931
  До 25 ноември ще започне прием на проекти по подмярка 6.1 - Млад фермер
  До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи...
  Виж повече
 • млад фермер
  29.10.2021 г.
  16804
  Европа изостава с броя на младите фермери, затова увеличава субсидиите в новата ОСП
  Европа изостава с броя на младите фермери и затова увеличава субсидиите в направление за млади фермери в новата ОСП 2023-2027. Въпреки, че в България имаше доста злоупотреби именно с тези средства по линия...
  Виж повече
 • ДФЗ одобрени проекти мярка 6.1 - Млад фермер
  21.08.2020 г.
  11383
  ДФЗ обяви нови 212 проекта по мярка Млад фермер, които ще получат финансиране
  ДФЗ обяви нови 212 проекта по мярка Млад фермер, които минават изискуемата бариера по точки и ще получат финансиране.  Проектите са подадени чрез ИСУН при втория прием по подмярка 6.1...
  Виж повече
 • млад фермер
  02.06.2020 г.
  8898
  Подписани са още 103 договора за агробизнес инвестиции на млади фермери
  Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – РА Васил Грудев подписа нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. Контрактите са с обща стойност на...
  Виж повече
 • проекти по мярка 6.3
  28.06.2019 г.
  11075
  ДФЗ: От днес до 30.09.2019 се приемат проекти по мярка 6.3
  От днес - 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от...
  Виж повече
 • Млад фермер - ДФЗ - субсидия
  25.06.2019 г.
  1853
  ДФЗ изплати над 3,47 млн. лева на млади земеделски стопани
  Държавен фонд „Земеделие“ изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г. Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на...
  Виж повече
 • прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер
  24.06.2019 г.
  42028
  Стартира електронен прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер
  Тази седмица стартира прием по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  (Млад фермер). Информацията е потвърдена от зам.-министър Лозана Василева по време на заседания на комитета по...
  Виж повече
 • прием на проекти по мярка 6.3
  07.06.2019 г.
  19410
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3 от ПРСР през следващата седмица. Макар, че в индикативния график на ПРСР беше планувано стартът за прием на проекти по мярка 6.3 да започне през Май и да...
  Виж повече