Меню
Менторска програма на АБС

Менторска програма на АБС

Менторската програма на Асоциация на българските села (АБС) работи тестово вече повече от една година. Тя е основана на принципа на взаимопомощ, безкористие и съпричастност от хората, които вече са се преместили на село към тези, които имат желание да го направят и търсят своето място.

Менторската програма е в процес на развитие. Тя не е финансирана от национална или европейска програма и се случва само на базата на инициативата и доброволния труд. Така мрежата се изгражда бавно, но пък затова реално устойчиво.

Целта:
Да предостави възможност за по-добра ориентация в селските региони и получаване на информация от местното активно население относно важните фактори: комуникация, интернет, транспорт, сметопочистване и снегопочистване, общностен живот в селото, състояние на почвите, водните ресурси, свободни имоти за покупка. От друга страна програмата дава възможност да се създават контакти и от там да се разрастват общностите, там където те са започнали да се формират от вече преместили се хора на село и търсят съмишленици.

Как работи програмата?
Програмата работи на доброволен принцип и в момента не покрива цялата страна. Най-силните райони в които може да съдействаме са Велико Търново, Ловеч, Трявна, Дряново, Пловдив, Средногорие. Организираме среща на място в дадения район, в който менторите развеждат даденото семейство и му показват общността, запознават го с местните хора - кмет, читалище, други жители, ако е наложащо и споделят за живота в селото от своя опит.

Преди да се организира срещата е важно, търсещите да отговорят на следните въпроси, за да могат да се дефинира район на търсене и специфика на населеното място, което би задоволило най-много техните нужди:

Район: Важно е да направим райониране къде ще се търси като община, област. Тук е важно да съобразите търсите в познат район, близък до познат град, роднини, евентуално населено място, в което сте родени или търсите като цяло, без значение от тези фактори, а се съобразявате с други водещи като: инфраструктура, дадености на населеното място, изградена общност.

Вашата изходна информация и нужди: Важно е да съобразите мястото на живот според това, как ще протича ежедневието ви премествайки се на село, а именно: Сменяте изцяло стила на си на работа, работите дистанционно, търсите работа в близък град, имате бизнес и какви са неговите специфики и нужди, ще развивате дейност в даденото село занаят, земеделие, друго.;

Семейство: имате деца и те ще учат в близкия град, ще учат дистанционно, децата са малки и имат нужда от общност на място, ще имате деца и търсите подобна общност, където може да организирате заедно и тази част и да я изградите съвместно - кооператив, клубове, да възстановите дейността в читалището; Ще се занимавате със земеделие и факторите вода, земя са във водещите приоритети - какво земеделие, какъв тип култури ще отглеждате.

Как се случва процеса?
Организираме среща по скайп или вайбър, където се запознаваме и обсъждаме въпросите относно важната изходна информация описана погоре.

След като изкоментираме въпросите относно мястото и нуждите с даденото семейство, човек, група и уточним района на търсене, уговаряме удобно време за посещение на място при менторите. По телефон, скайп няма как да усетите мястото и ако сте решили да живеете на село, трябва да посещавате местата физически.

Някои хора практикуват след си харесат мястото, да останат за няколко дни в даденото село и да го усетят в близка къща за гости или в някое семейство от селото.

В обиколките винаги е добре да се виждат по няколко села в един периметър, за да се прави сравнение между селата и да се оптимизира времето на менторите в програмата.

Ако в даденото населено място има имоти, които да се продават е добре да се комбинира с огледи. На място хората ще ви покажат къщи, парцели, които знаят, че се продават. Много често те не са обявени с агенция или пък предстои да се продават. Но тук е много важно да подчертаем, че менторите не са брокери и не се занимават с търсенето на имоти в избраното село. Те само насочват и подпомагат процеса.

След избраното място и покупка на имот, менторът ви съдейства с въвеждането в общността кмет, читалище, кой може да съдейства при почистване на мястото, което се налага почти при всички случаи и други дребни на пръв поглед въпроси, които обаче за човек, който не е живял на село се явяват истинска трудност и често водят до объркване, подвеждане и т.н.

В края на процеса и навлизане в живота на село идеята е вие също да подпогате процеса на следващите хора, които се насочат към селото и така общността да се увеличава и обогатява.

Връзка с нас:
info@selo.bg ; 0878 11 11 21