Меню

Как се прави агробизнес при 3.9 млрд. EUR търговски дефицит при храните?

Може ли България да остане традиционен производител на селскостопански продукти и как чуждите търговски вериги промениха пазарния и инвестиционен климат у нас? Това е въпрос, чиито истинен отговор не е приятен за българските земеделски производители, но пък е обнадеждаващ за всички крупни вносители на агро стоки.

Водената аграрна политика от Европа, част от която е заложена и в самата ОСП (Обща селскостопанска политика на ЕС), наложи у нас модел, в който сериозно намалява делът на потреблението на традиционни и чисти български храни, за сметка на внос на селскостопански продукти от Западна Европа. 

За последната статистическа година България има 3.9 млрд. EUR търговски дефицит при храните, на фона на това, че все пак страната ни остава сред основните износители на зърно. Това означава, че огромната част от пазара на дребно на агро храни се контролира от външните търговски вериги, подкрепено от политиката на Западна Европа в сектора.

В чуждите търговски вериги продажбите на храни са на стойност 3.14 млрд. EUR (53%), а 2.77 млрд. EUR са в традиционните разпространителски мрежи. Общия брой магазини за продажба са 41 872. Търговията на дребно с хранителни стоки като цяло нараства благодарение на подобрено доверие от страна на потребителите и на пазара на труда, но е главно към чуждите търговски вериги, които предлагат цялостна гама продукти, което спестява време на градското население. Двете увеличения на минималната заплата, въведени през 2018 г. (11% през 2018 г. и 10% през 2019 г.) са друг способстващ растежа фактор.

Най-големият търговец на дребно е Кауфланд и заема 18% от продажбите от общо всички продажби на 100-те най-големи търговци на дребно.

Продажбата на храни по интернет се развива бавно и все още не е популярна. Засиленото търсене на здравословни храни възниква като резултат от засиленото внимание на хората към здравословен живот сред потребителите в градовете е друга важна тенденция, която може да се окаже много добра пазарна ниша за родните земеделски производители, особено фамилните и среднi стопанства на село.

Основни търговци на агро стоки на дребно в България:
 1. Kaufland
 2. Metro  Cash & Carry Lidl
 3. Billa Fantastico
 4. Tabak Market 
 5. Maxima (T-Market)
 6. CBA
 7. Lagardere Travel Retail
 8. Avanti 777
През 2018 г. България е внесла селскостопанска продукция, ориентирана към потребителите на дребно на стойност близо 2.14 млрд. EUR (увеличение с 9.3% спрямо 2017 г.) Над 83% от тази агро продукция е с произход от страните-членки на ЕС. Това ясно говори за две неща: Водената западна политика от големите страни членки, включително чрез лостовете за производствено и пазарно регулиране на ОСП, се осъществява в полза на тях самите или - у нас липсва стратегическо планиране и устойчиво управление от страна на земеделските производители и търговци на агро храни, а също и липса на подкрепа в създаването на стабилни пазарни модели от страна на държавата.

Една от основните грешки в българското земеделие е във взаимотношенията между земеделските стопани и ресорните институции като МЗХГ и ДФЗ. Когато има проблем - всичко се свежда до моментно подпомагане с пари, докато липсва стратегически и устойчив модел за налагане на бизнес - най-вече в сферата на средните аграрни предприятия. При големите производствени и преработвателни комплекси, този проблем е решен с търговскa обезпеченост в по-горе посочените големи вериги, най-вече подкрепенa от политически и икономически корпоративни интереси. Всичко това води до ясните икономически показатели и числа, посочени в този материал.

* очаквайте продължение на темата

  био производство
  05.04.2019 г.
  4270
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте на база повишено търсене на био храни. Това сочат официални данни на Европейската комисия. Причината за спада у нас съчетава комплексни фактори - от...
  Виж повече
  пазар на зърно - износ на пшеница
  17.01.2019 г.
  3416
  Вносът на зърно в ЕС надвишава износа за първи път от 11 години
  ЕС ще стане нетен вносител на зърнени култури за първи път от повече от десетилетие през пазарната 2018/19 година. Причина за това е ниската реколта от зърно и особено пшеницата през 2018 г., главно в...
  Виж повече
  Краткосрочна прогноза за селскостопанските пазари на ЕС - 2018/2019
  12.12.2018 г.
  13284
  Краткосрочна прогноза за селскостопанските пазари на ЕС - 2018/2019
  ● И през 2019 се очаква спад в производството на зърнени култури в ЕС ● Увеличаването на млекопроизводството ще бъде затруднено, поради неблагоприятни метеорологични условия ● Очаква се натрупване на...
  Виж повече
  Добри перспективи пред производството на соя в България
  10.12.2018 г.
  15123
  Добри перспективи пред производството на соя в България
  Производството на соя в България има много добри перспективи, главно поради повишаващото се търсене в ЕС, чиито страни членки покриват едва 5% от нужните количества от протеиновата суровина, главно...
  Виж повече