Търсене

Подмярка 7.2

Вижте всички публикации за Подмярка 7.2 в портала на българските села - Село.БГ
 • проекти села - инфраструктура
  28.07.2022 г.
  611
  Общините подават проектни предложения за пътища и ВИК в селата на стойност 100 млн.евро
  Две процедури за подбор на проектни предложения подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони -   ПРСР 2014 – 2020 г. започват прием на проектни предложения, съобщиха от...
  Виж повече
 • проекти ПРСР
  30.11.2020 г.
  11961
  Прехвърлят над 7 млн. евро по мярка 4.1 и общо 163 млн.лв. по редица мерки на ПРСР
  Браншовите организации в земеделието присъстваха на онлайн заседание на Тематичната работна група по Националния стратегически план за развитие на земеделието, което заради карантината ще се проведе...
  Виж повече